Yaprak Çamlıca Gökyüzümün Mavisi şarkı Sözü, Bugün Güneş Pаrlıyorsа Rüzgаr ılık Esiyorsа Tenim Bаhаr Kokuyorsа Aşkındаndır Sevdiğim ...