Diren İnaç Mah Cemalin Suya Benzer Şarkı Sözü, Mah Cemalin Suya Benzer Çeker Beni Göle Doğru Zülüflerin Dar Misali Asar Beni Göğe Doğru Zülüflerin ...