Jeetu Sharma feat. Abhilipsa Panda Har Har Shambhu Shiv Mahadeva

Jeetu Sharma feat. Abhilipsa Panda Har Har Shambhu Shiv Mahadeva Lyrics

Jeetu Sharma feat. Abhilipsa Panda Har Har Shambhu Shiv Mahadeva Song Lyrics, Jeetu Sharma feat. Abhilipsa Panda Har Har Shambhu Shiv Mahadeva Şarkı Sözleri

शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि

हर-हर शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
हर-हर शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा

सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्
सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये

हर-हर शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
हर-हर शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्
अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्
अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्
अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्

हर-हर शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
हर-हर शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा

नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय
नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न काराय नमः शिवायः
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न काराय नमः शिवायः

हर-हर शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
हर-हर शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा
शंभु (शंभु), शंभु (शंभु), शिव महादेवा

Paylaşmak Güzeldir
SG Lewis – Something About Your Love Lyrics Khalid – American Teen Lyrics
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.